hash

hash
hashed
hashed
Verb

Översättningar

Vad betyder hash inom botanik ?

chop up, as of potatoes

Möjliga synonymer till hash

Diskussion om ordet hash

hash

hashes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hash har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom mat
  • Inom botanik
  • Inom data
mat
mat
botanik
data

Ordet hash inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Ordet hash inom mat

chopped meat mixed with potatoes and browned

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till hash (inom mat)

Ordet hash inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till hash (inom botanik)

Möjliga synonymer till hash (inom botanik)

Ordet hash inom data

"Staket-tecken", tecknet ovanför siffran tre på ett tangentbord

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till hash (inom data)

Diskussion om ordet hash