hemp

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hemp har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom kemi
botanik
mat
generell
kemi

Ordet hemp inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till hemp (inom botanik)

Ordet hemp inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till hemp (inom mat)

Ordet hemp inom generell

a plant fiber

Ordet hemp inom kemi

Synonymer till hemp (inom kemi)

Möjliga synonymer till hemp (inom kemi)

Diskussion om ordet hemp