pot

pot
potted
potted
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pot

 • "He potted the palm"

Vad betyder pot inom mat ?

plant in a pot

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till pot

pot

pots
Substantiv

Översättningar

Svenska
Fotograf: ArnoldReinhold

Ordet pot har 10 betydelser

 • Inom musik
 • Inom slang
 • Inom teknik
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom religion
 • Inom lingvistik
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
musik
slang
teknik
vardagligt
generell
generell
religion
lingvistik
vardagligt
generell

Vad betyder pot inom musik ?

Fotograf: ArnoldReinhold
metal or earthenware cooking vessel that is usually round and deep; often has a handle and lid

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till pot

Ordet pot inom slang

Översättningar

Svenska

Synonymer till pot

Möjliga synonymer till pot

Ordet pot inom teknik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till pot

Ordet pot inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till pot

Möjliga synonymer till pot

Ordet pot inom generell

the quantity contained in a pot

Översättningar

Synonymer till pot

Ordet pot inom generell

A container in which plants are cultivated

Översättningar

Synonymer till pot

Möjliga synonymer till pot

Ordet pot inom religion

Översättningar

Svenska

Synonymer till pot

Möjliga synonymer till pot

Ordet pot inom lingvistik

the cumulative stake in a game (such as poker)

Översättningar

Svenska

Synonymer till pot

Möjliga synonymer till pot

Ordet pot inom vardagligt

(informal) slang terms for a paunch

Synonymer till pot

Möjliga synonymer till pot

Ordet pot inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till pot