reefer

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till reefer

Hur används ordet reefer

 • "a type of warm jacket designed for use by midshipmen reefing sails"

Ordet reefer har 7 betydelser

 • Inom slang
 • Inom sjöfart
 • Inom järnväg
 • Inom handel
 • Inom kläder
 • Inom sjöfart
 • Inom hantverk
slang
sjöfart
järnväg
handel
kläder
sjöfart
hantverk

Ordet reefer inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till reefer (inom slang)

Möjliga synonymer till reefer (inom slang)

Ordet reefer inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till reefer (inom sjöfart)

Ordet reefer inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Möjliga synonymer till reefer (inom järnväg)

Ordet reefer inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Ordet reefer inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Möjliga synonymer till reefer (inom kläder)

Ordet reefer inom sjöfart

a midshipman engaged in sail reefing

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till reefer (inom sjöfart)

Ordet reefer inom hantverk

an aquarium hobbyist term for one who maintains and cultivates corals, sea anemones, and other invertebrates associated with coral reefs

Diskussion om ordet reefer

 • - 2008-10-24

  Joint, marijuana cigarett, spliff

 • - 2008-10-24

  marin betydelse?