joint

[ʤɔɪnt]
jointen
jointer
jointerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet joint?

[ʤɔɪnt]

Hur böjs ordet joint på svenska?

Obestämd singular: joint
Bestämd singular: jointen
Obestämd plural: jointer
Bestämd plural: jointerna

Hur används ordet joint

 • "Alla medarbetare i divisionen kommer att erbjudas att komma med i den joint venture vi kommer att skapa till år 2020, säger Johan Söderström vd för ABB Sverige."
 • "I lägenheten kunde man också se att det fanns misstänkt cannabis, en ” joint ”."
 • "– Vi var mycket smickrade av deras intresse för våra tekniska lösningar och de vill ha ett samarbete, ett joint venture."
 • "Den dåvarande rektorn Anita Hansbo minns att Kevin Liu ville få till stånd ett joint venture – ett samägt bolag med högskolan för att rekrytera studenter från Kina till Jönköping."
 • "Att det krävs ett gemensamt bolag, ett så kallat joint venture, där det kan bli så att Volvo måste investera, har däremot varit känt en tid, enligt Axelson."
 • "Försäljningen sker via ett joint venture mellan Spyker Cars och en kinesisk partner."
 • "Det fick jag förklarat för mig där, och hur man gjorde en joint, säger ” Sara ”, som var elva år gammal när hon kom till Folåsa."
 • "SwedeninCZ : RT @ carlbildt : The joint statement by President Obama and PM Reinfeldt."
 • "Han erbjöd mig att smaka på en joint och jag tackade ja."
 • "Att röka en joint ses i dag som att dricka en öl."

Vad betyder joint inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Db
ett slanguttryck för en cigarett som innehåller cannabis, ibland utblandat med tobak, som ibland rostas för att få en mjukare eller mer neutral smak. http://sv.wikipedia.org/wiki/Joint

Översättningar

Engelska

Synonymer till joint

Möjliga synonymer till joint

joint

Substantiv

Översättningar

Svenska
 • fog  [ medicin ]

Översättningar

Svenska
 • fog  [ medicin ]

Möjliga synonymer till joint

joint

joint
jointed
jointed
Verb

Översättningar

Ordet joint har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vapen
 • Inom mat
 • Inom byggnadskonst
bildligt
vapen
mat
byggnadskonst

Vad betyder joint inom bildligt ?

provide with a joint, as of two pieces of wood

Översättningar

Möjliga synonymer till joint

Vanlig betydelse av ordet joint inom vapen

fasten with a joint

Översättningar

Möjliga synonymer till joint

Ordet joint inom mat

Översättningar

Synonymer till joint

Möjliga synonymer till joint

Ordet joint inom byggnadskonst

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till joint

joint

joints
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet joint

 • "Damp has penetrated the joints in the wood panelling"

Ordet joint har 7 betydelser

 • Inom trafik
 • Inom slang
 • Inom medicin, anatomi
 • Inom slang
 • Inom mat
 • Inom telefoni
 • Inom snickeri
trafik
slang
medicin, anatomi
slang
mat
telefoni
snickeri

Ordet joint inom trafik

Översättningar

Svenska

Synonymer till joint

Möjliga synonymer till joint

Ordet joint inom slang

marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking

Översättningar

Synonymer till joint

Möjliga synonymer till joint

Ordet joint inom medicin anatomi

The point of connection between two bones or elements of a skeleton especially if the articulatio allows motion

Översättningar

Svenska
 • led  [ anatomi ]

Synonymer till joint

Ordet joint inom slang

a disreputable place of entertainment

Översättningar

Svenska

Synonymer till joint

Möjliga synonymer till joint

Ordet joint inom mat

Översättningar

Svenska

Synonymer till joint

Möjliga synonymer till joint

Ordet joint inom telefoni

by which parts or objects are joined together

Översättningar

Möjliga synonymer till joint

Ordet joint inom snickeri

Översättningar

Möjliga synonymer till joint

joint

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet joint

 • "joint owners"
 • "joint ownership"
 • "joint income-tax return"
 • "a joint session of Congress"

Ordet joint har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom handel
ALLMÄNT
handel

Vad betyder joint inom ALLMÄNT ?

affecting or involving two or more

Översättningar

Möjliga synonymer till joint

Ordet joint inom handel

involving both houses of a legislature

Översättningar

Möjliga synonymer till joint