weed

weeds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till weed

Ordet weed har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom slang
botanik
generell
slang

Ordet weed inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska
  • ört  [ botanik ]

Möjliga synonymer till weed (inom botanik)

Ordet weed inom generell

any plant that crowds out cultivated plants

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till weed (inom generell)

Ordet weed inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till weed (inom slang)

Möjliga synonymer till weed (inom slang)

weed

weed
weeded
weeded
Verb

Översättningar (inom slang)

Svenska

Hur används ordet weed

  • "weed the garden"

wee

wee
weed
weed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till wee