weed

weeds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet weed har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom slang
botanik
generell
slang

Ordet weed inom botanik

Översättningar

Svenska
  • ört  [ botanik ]

Möjliga synonymer till weed

Ordet weed inom generell

any plant that crowds out cultivated plants

Översättningar

Möjliga synonymer till weed

Ordet weed inom slang

Översättningar

Svenska

Synonymer till weed

Möjliga synonymer till weed

weed

weed
weeded
weeded
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet weed

  • "weed the garden"

Vad betyder weed inom teknik ?

clear of weeds

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till weed

wee

wee
weed
weed
Verb

Översättningar

Översättningar

Synonymer till wee

Möjliga synonymer till wee