wipe

wipes
Substantiv

Översättningar

Synonymer till wipe

Möjliga synonymer till wipe

Diskussion om ordet wipe

  • Melonica - 2009-05-18

    radera

wipe

wipe
wiped
wiped
Verb

Översättningar

Ordet wipe har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom teknik
bildligt
teknik

Vanligast betydelse av ordet wipe inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till wipe (inom bildligt)

Möjliga synonymer till wipe (inom bildligt)

Ordet wipe inom teknik

rub with a wiping motion

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till wipe (inom teknik)

Diskussion om ordet wipe