wipe

wipes
Substantiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till wipe

Möjliga synonymer till wipe

wipe

wipe
wiped
wiped
Verb

Översättningar

Ordet wipe har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom teknik
bildligt
teknik

Vanligast betydelse av ordet wipe inom bildligt

Översättningar

Synonymer till wipe

Möjliga synonymer till wipe

Möjliga synonymer till wipe

Ordet wipe inom teknik

rub with a wiping motion

Översättningar

Svenska

Synonymer till wipe

Möjliga synonymer till wipe