blip

blip
blipped
blipped
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till blip

Möjliga synonymer till blip

Diskussion om ordet blip

blip

blips
Substantiv

Översättningar

Vad betyder blip inom generell ?

a radar echo displayed so as to show the position of a reflecting surface

Möjliga synonymer till blip

Diskussion om ordet blip