redact

redact
redacted
redacted
Verb

Översättningar

Synonymer till redact

Ordet redact har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom golf
  • Inom meteorologi
data
golf
meteorologi

Ordet redact inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till redact (inom data)

Ordet redact inom golf

Synonymer till redact (inom golf)

Ordet redact inom meteorologi

Synonymer till redact (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till redact (inom meteorologi)

Diskussion om ordet redact