frame

frames
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till frame

Ordet frame har 7 betydelser

 • Inom häst
 • Inom film
 • Inom data
 • Inom militärväsen
 • Inom hantverk
 • Inom optik
 • Inom generell
häst
film
data
militärväsen
hantverk
optik
generell

Vad betyder frame inom häst ?

A rigid, generally rectangular mounting for paper, canvas or other flexible material

Översättningar (inom häst)

Svenska

Möjliga synonymer till frame (inom häst)

Vanlig betydelse av ordet frame inom film

One of a series of still transparent photographs on a strip of film used in making movies

Översättningar (inom film)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet frame inom data

The structure of an organisation.

Översättningar (inom data)

Ordet frame inom militärväsen

The structural elements of a building or other constructed object

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till frame (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till frame (inom militärväsen)

Ordet frame inom hantverk

The structure of a person's body

Översättningar (inom hantverk)

Svenska

Synonymer till frame (inom hantverk)

Möjliga synonymer till frame (inom hantverk)

Ordet frame inom optik

Översättningar (inom optik)

Svenska

Möjliga synonymer till frame (inom optik)

Ordet frame inom generell

A wooden structure around a door (or a window).

Översättningar (inom generell)

Svenska
 • karm  [ arkitektur ]

Synonymer till frame (inom generell)

Diskussion om ordet frame

 • - 2011-03-15

  Bedra, lura, bedraga

frame

frame
framed
framed
Verb

Synonymer till frame (inom generell)

Hur används ordet frame

 • "frame a picture"
 • "frame a policy"

Ordet frame har 4 betydelser

 • Inom typografi
 • Inom generell
 • Inom golf
 • Inom musik
typografi
generell
golf
musik

Vad betyder frame inom typografi ?

enclose in or as if in a frame enclose in a frame, as of a picture

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till frame (inom typografi)

Möjliga synonymer till frame (inom typografi)

Ordet frame inom generell

Of a presumably innocent person, to cause to appear guilty.

Översättningar (inom generell)

Synonymer till frame (inom generell)

Möjliga synonymer till frame (inom generell)

Ordet frame inom golf

formulate in a particular style or language

Översättningar (inom golf)

Synonymer till frame (inom golf)

Ordet frame inom musik

draw up the plans or basic details for

Översättningar (inom musik)

Synonymer till frame (inom musik)

Diskussion om ordet frame