term

termen
termer
termerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till term

Hur böjs ordet term på svenska?

Obestämd singular: term
Bestämd singular: termen
Obestämd plural: termer
Bestämd plural: termerna

Hur används ordet term

 • "en juridisk/vetenskaplig term"
 • "Den så kallade Brittsommaren, en term för varma och milda höstdagar runt Birgittadagen den 7 oktober, står för dörren."
 • "Ekofascism är en term som nämns och som säkerhetspolisen har varnat för några år tillbaka i tiden, säger åklagare Henrik Olin."
 • "Operatören Tre blir den första som lanserar tjänsten i Sverige.Tekniken kallas Voice over long term evolution, Volte."
 • "Beskedet härrör från Kinas inspektion för disciplinärenden, som på sin hemsida skriver att det rör sig om misstankar om ” allvarliga disciplinbrott ”, en term som vanligen betyder korruption."
 • "– Suckers lists är en term som kriminella använder."
 • "Att ” klimatsäkra ” villabostäder är en relativt ny term."
 • "– Vi har en term och det är att vi är försiktigt optimistiska, säger Tommy Lindén."
 • "We therefore recommend that before they are used for such purposes, especially for long term decisions, they should be confirmed with an extended analysis. ”"
 • "Robert Cumming använder själv den populära termen “ blodmåne ” ibland men vill poängtera att det inte är någon vetenskaplig term."
 • "Lisa Hallstedt håller inte med om att det är rätt term, men tycker att EU kan göra mycket mer för flyktingarna."

Vad betyder term inom lingvistik ?

definierad benämning som används inom ett visst fackområde

Möjliga synonymer till term

Diskussion om ordet term

 • - 2009-03-03

  Lägg till "mandatperiod" på "term"

 • - 2009-03-03

  Även "villkor" (Terms and conditions, on my terms = på mina villkor)

 • - 2018-07-20

  ord

term

term
termed
termed
Verb

Översättningar

Vad betyder term inom pappersindustri ?

name formally or designate with a term

Diskussion om ordet term

term

terms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet term

 • "In 1971,while still in his first term of office, the President met with him"
 • "A journalist was sentenced to a prison term"
 • "The patent is near the end of its term"
 • "Two women went to term and delivered healthy babies"
 • "term of notice"
 • "for the term of one's life"
 • "long term of imprisonment"
 • "the terms of the treaty were generous"
 • "He will be elected for a term of five years"
 • "the spring term starts in January"
 • "He left school before the end of term"
 • "a legal/scientic term"
 • "he learned many medical terms"
 • "the general term of an algebraic equation of the n-th degree"
 • "In this context the term quality is used"
 • "the major term of a syllogism must occur twice"
 • "set a term to"
 • "in the long term"
 • "in the short term"
 • "linguistic term"
 • "a healthy baby born at full term"
 • "On my terms"

Ordet term har 7 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom ekonomi
 • Inom mytologi
 • Inom generell
 • Inom spel
 • Inom musik
 • Inom psykologi
medicin
ekonomi
mytologi
generell
spel
musik
psykologi

Ordet term inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till term (inom medicin)

Ordet term inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till term (inom ekonomi)

Ordet term inom mytologi

period

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Möjliga synonymer till term (inom mytologi)

Ordet term inom generell

a word or expression used for some particular thing any distinct quantity contained in a polynomial

endast i vissa fasta uttryck

the end of gestation or point at which birth is imminent

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till term (inom generell)

Möjliga synonymer till term (inom generell)

Möjliga synonymer till term (inom generell)

Ordet term inom spel

litterärt, ålderdomligt

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till term (inom spel)

Ordet term inom musik

one of the substantive phrases in a logical proposition

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till term (inom musik)

Ordet term inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Möjliga synonymer till term (inom psykologi)

Diskussion om ordet term