period

perioden
perioder
perioderna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till period

Hur böjs ordet period på svenska?

Obestämd singular: period
Bestämd singular: perioden
Obestämd plural: perioder
Bestämd plural: perioderna

Hur används ordet period

 • "Han väljs för en period av fem år."
 • "I år är det drygt 46 000 som klivit in genom dörrarna under samma period."
 • "Antalet öppet arbetslösa i Blekinge var 3463 personer, vilket är en minskning med 357 personer jämfört med samma period förra året."
 • "Det är 11,5 procent färre jämfört med samma period förra året."
 • "Vidare fastslås det att det varit ” olämpligt ” att under en längre period representera med samma personer."
 • "Under årets fyra första månader rapporterades 53 smittade personer, en dryg tredubbling mot året innan då bara 16 stycken smittades samma period."
 • "– Två dagliga avgångar till Frankfurt ökar sysselsättningen för 765 personer inom en tio mils radie under en 25-års period, säger Angelica Coleman, projektledare på Ronneby kommun."
 • "I mars var nära hälften av alla utrikesfödda arbetslösa, vilket är 4,4 procentenheter högre än motsvarande period förra året."
 • "Upp till 1000 hushåll var under en period utan ström."
 • "I de båda länen ökade nyföretagandet med mer än tio procent under det första kvartalet 2013 jämfört med samma period i fjol."
 • "Under motsvarande period i fjol drunknande 39."
 • "Dinosaurierna levde under eran mesozoikum, i perioderna Trias, jura och krita"

Ordet period har 10 betydelser

 • Inom historia
 • Inom sport
 • Inom geologi
 • Inom biologi
 • Inom matematik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom teknik
 • Inom geografi
 • Inom generell
 • Inom astronomi
historia
sport
geologi
biologi
matematik
ALLMÄNT
teknik
geografi
generell
astronomi

Vad betyder period inom historia ?

sammanhängande tidsintervall

Översättningar (inom historia)

Synonymer till period (inom historia)

Möjliga synonymer till period (inom historia)

Vanlig betydelse av ordet period inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till period (inom sport)

Möjliga synonymer till period (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet period inom geologi

En tidsenhet inom den geologiska tidsskalan som är en underindelning av en era, den delas varefter in i epoker.

Översättningar (inom geologi)

Ovanlig betydelse av ordet period inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Synonymer till period (inom biologi)

Ordet period inom matematik

Längden på intervallet innan en periodisk funktion börjar upprepa sig.

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till period (inom matematik)

Möjliga synonymer till period (inom matematik)

Ordet period inom ALLMÄNT

Synonymer till period (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till period (inom ALLMÄNT)

Ordet period inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till period (inom teknik)

Möjliga synonymer till period (inom teknik)

Möjliga synonymer till period (inom teknik)

Ordet period inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till period (inom geografi)

Möjliga synonymer till period (inom geografi)

Ordet period inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till period (inom generell)

Uttryck till period (inom generell)

Ordet period inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Engelska
 • era  [ geologi ]

Synonymer till period (inom astronomi)

Möjliga synonymer till period (inom astronomi)

Diskussion om ordet period

 • - 2009-03-13

  Punkt slut.

period

periods
Substantiv

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Hur används ordet period

 • "hastened the period of his recovery"
 • "a time period of 30 years"
 • "a novel from the Victorian period"
 • "Picasso's blue period"
 • "it was the happy period of my life"
 • "in England they call a period a stop"
 • "ganoid fishes swarmed during the earlier geological periods"
 • "death put a period to his endeavors"
 • "a change soon put a period to my tranquility"

Ordet period har 3 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom musik
medicin
generell
musik

Vad betyder period inom medicin ?

a stage in the history of a culture having a definable place in space and time a time of life characterized as a distinct phase

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till period (inom medicin)

Ordet period inom generell

the interval taken to complete one cycle of a regularly repeating phenomenon

a unit of geological time during which a system of rocks formed

one of three periods of play in hockey games

the end or completion of something

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Synonymer till period (inom generell)

Möjliga synonymer till period (inom generell)

Möjliga synonymer till period (inom generell)

Ordet period inom musik

a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations

Översättningar (inom musik)

Synonymer till period (inom musik)

Möjliga synonymer till period (inom musik)

Diskussion om ordet period