cirkel

cirkeln
cirklar
cirklarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till cirkel

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet cirkel på svenska?

Obestämd singular: cirkel
Bestämd singular: cirkeln
Obestämd plural: cirklar
Bestämd plural: cirklarna

Hur används ordet cirkel

 • "Alla står i en cirkel"
 • "En fullständig cirkel"
 • "Gå runt i cirkel"
 • "– Laget börjar fokusera på fel saker och spelare och ledare hamnar i en ond cirkel i en sådan här svacka."
 • "– Det är väldigt många asylsökande kvinnor som går cirkeln och intresset är så stort så att vi kommer att starta en cirkel till för de som inte får plats nu, säger Patric Kalnins, koordinator för asylverksamheten i distrikt öst."
 • "Den som har laddat ner appen kan med hjälp av en karta få mer information vid varje cirkel om händelser som ägt rum just där."
 • "Man kan säga att en cirkel sluts i sommar på Hasslö."
 • "En cirkel som påbörjades den 15 juli för sexton år sedan och som sluts den 11 juli när Thåström kliver upp på stora scenen och avslutar den sista Hasslöfestivalen."
 • "Ond cirkel"
 • "Flygförbudet gäller en cirkel med 2 km radie från Centralbron i Borlänge."
 • "– Det påverkade inte bara en själv utan även familjerna man jobbar med, det blev som en ond cirkel, säger Jenny Åsenlund, socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten på Individ- och familjeomsorgen."
 • "Men det finns små knep, som att sätta en pinne på platsen där man varit eller göra cirkel av grus kring spllningen."
 • "Metoden innebär att man lägger kolbriketter i en cirkel och låter de antända varandra för att få en långvarig värme."

Rim på cirkel

Ordet cirkel har 4 betydelser

 • Inom geometri
 • Inom utbildning
 • Inom stadsmiljö
 • Inom generell
geometri
utbildning
stadsmiljö
generell

Vad betyder cirkel inom geometri ?

figur bestående av punkter i ett plan som alla har samma avstånd till någon given punkt

Översättningar (inom geometri)

Synonymer till cirkel (inom geometri)

Möjliga synonymer till cirkel (inom geometri)

Relaterat till cirkel (inom geometri)

värdering

cirkelform

region

skulptur

gränslinje

grad

Ordet cirkel inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till cirkel (inom utbildning)

Möjliga synonymer till cirkel (inom utbildning)

Möjliga synonymer till cirkel (inom utbildning)

Relaterat till cirkel (inom utbildning)

hopsamling

Ordet cirkel inom stadsmiljö

Översättningar (inom stadsmiljö)

Engelska

Synonymer till cirkel (inom stadsmiljö)

Möjliga synonymer till cirkel (inom stadsmiljö)

Relaterat till cirkel (inom stadsmiljö)

kretsning

Ordet cirkel inom generell

Diskussion om ordet cirkel