skrå

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet skrå

 • "Olle Karlsson från Mora håller just nu på att förbereda sig för en kraftmätning med andra inom samma skrå."
 • "Samtliga verksamma runt förra årsskiftet, alla ogifta och därmed myndiga hela livet och var och en framgångsrika inom sitt skrå."
 • "Han är mycket kritisk till journalistkåren och även till en del personer i sitt eget akademiska skrå, som han menar dragits med i Josefssons problemformulering."
 • "I mitt skrå."
 • "Musiklärarnas riksförening bekräftar bilden av ett problemtyngt skrå."
 • "Han känner dock inte till några fall inom hans skrå där den nya lagen tillämpats."
 • "Det innebar att hantverkare kunde starta verksamhet inom järn- och metallindustrin i staden utan att betala skatt eller tillhöra ett skrå."
 • "För ett skrå inom fotbollen där kraven på ett oklanderligt uppträdande är höga ger skandalerna konsekvenser."
 • "Problemet just nu är att det är svårt att springa i ojämn terräng och särskilt på skrå, säger Höjsgaard."
 • "Brädgård på skrå ger svenska bekymmer i fyrspann"
 • "Olle Karlsson från Mora håller just nu på att förbereda sig för en kraftmätning med andra inom samma skrå."
 • "Samtliga verksamma runt förra årsskiftet, alla ogifta och därmed myndiga hela livet och var och en framgångsrika inom sitt skrå."
 • "Han är mycket kritisk till journalistkåren och även till en del personer i sitt eget akademiska skrå, som han menar dragits med i Josefssons problemformulering."
 • "I mitt skrå."
 • "Musiklärarnas riksförening bekräftar bilden av ett problemtyngt skrå."
 • "Han känner dock inte till några fall inom hans skrå där den nya lagen tillämpats."
 • "Det innebar att hantverkare kunde starta verksamhet inom järn- och metallindustrin i staden utan att betala skatt eller tillhöra ett skrå."
 • "För ett skrå inom fotbollen där kraven på ett oklanderligt uppträdande är höga ger skandalerna konsekvenser."
 • "Problemet just nu är att det är svårt att springa i ojämn terräng och särskilt på skrå, säger Höjsgaard."
 • "Brädgård på skrå ger svenska bekymmer i fyrspann"

Vad betyder skrå inom kultur ?

sned, sluttande, i lutande ställning, diagonalt

Möjliga synonymer till skrå

Diskussion om ordet skrå

skrå

skrået
skrån
skråna
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet skrå på svenska?

Obestämd singular: skrå
Bestämd singular: skrået
Obestämd plural: skrån
Bestämd plural: skråna

Hur används ordet skrå

 • "Olle Karlsson från Mora håller just nu på att förbereda sig för en kraftmätning med andra inom samma skrå."
 • "Samtliga verksamma runt förra årsskiftet, alla ogifta och därmed myndiga hela livet och var och en framgångsrika inom sitt skrå."
 • "Han är mycket kritisk till journalistkåren och även till en del personer i sitt eget akademiska skrå, som han menar dragits med i Josefssons problemformulering."
 • "I mitt skrå."
 • "Musiklärarnas riksförening bekräftar bilden av ett problemtyngt skrå."
 • "Han känner dock inte till några fall inom hans skrå där den nya lagen tillämpats."
 • "Det innebar att hantverkare kunde starta verksamhet inom järn- och metallindustrin i staden utan att betala skatt eller tillhöra ett skrå."
 • "För ett skrå inom fotbollen där kraven på ett oklanderligt uppträdande är höga ger skandalerna konsekvenser."
 • "Problemet just nu är att det är svårt att springa i ojämn terräng och särskilt på skrå, säger Höjsgaard."
 • "Brädgård på skrå ger svenska bekymmer i fyrspann"

Vad betyder skrå inom vardagligt ?

sned, sluttande, i lutande ställning, diagonalt

Möjliga synonymer till skrå

Relaterat till skrå

förening

sammanslutning

förbindelse

hopsamling

klass

Diskussion om ordet skrå