union

unionen
unioner
unionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till union

Hur böjs ordet union på svenska?

Obestämd singular: union
Bestämd singular: unionen
Obestämd plural: unioner
Bestämd plural: unionerna

Hur används ordet union

 • "Det menar regissören Margareta Skantze, som ser likheter mellan skapandet av den Nordiska unionen och dagens Europeiska union."
 • "Min förhoppning är att bildas det en union så ska samtliga klubbar vara med där, säger Emill Nilsén och fortsätter :"
 • "Nu vill supportrar bilda en union för att skapa dialog med SHL."
 • "Efter kritiken mot SHL – fansen vill bilda union"
 • "EU:s främsta företrädare varnade i dag för att utvecklingen i Europa kräver att EU går vidare med en bankunion, en finanspolitisk och politisk union."
 • "Det enda jag vet är att vi arbetar för att göra vår monetära union starkare."
 • "“ Public and business readiness for a no-deal will remain at a low level, and will decrease to lower levels, because the absence of a clear decision on the form of EU Exit ( customs union, no deal etc ) does not provide a concrete situation for third parties to prepare for. ”"
 • "Men det krävs också ett tydligt steg mot en politisk och fiskal union."
 • "Jag tror på en europeisk union där 27 länder samarbetar."
 • "– EU som union har mycket bättre möjligheter att förhandla fram ett bra avtal, säger Magdalena Andersson."

Vad betyder union inom organisation ?

(''till två mängder'') den mängd som innehåller samtliga element som ingår i någon eller båda av de två mängderna, fast inga andra element; unionen av A och B skrives A \cup B

Möjliga synonymer till union

Relaterat till union

samverkan

förbindelse

sammanslutning

hopsmältning

Diskussion om ordet union

union

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet union

 • "the union movement"
 • "union negotiations"
 • "a union-shop clause in the contract"
 • "Union soldiers"

Ordet union har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Vad betyder union inom ALLMÄNT ?

of trade unions

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till union (inom ALLMÄNT)

Ordet union inom generell

being of or having to do with the northern United States and those loyal to the Union during the Civil War

Översättningar (inom generell)

Synonymer till union (inom generell)

Diskussion om ordet union

union

unions
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet union

 • "God bless this union"
 • "you have to join the union in order to get a job"
 • "Lee hoped to detach Maryland from the Union"
 • "there is strength in union"
 • "the Soviet Union"
 • "let C be the union of the sets A and B"
 • "lightning produced an unusual union of the metals"
 • "the union of opposing factions"

Ordet union har 6 betydelser

 • Inom politik
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom järnväg
 • Inom bildligt
 • Inom botanik
politik
ekonomi
generell
järnväg
bildligt
botanik

Ordet union inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till union (inom politik)

Ordet union inom ekonomi

an organization of employees formed to bargain with the employer

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till union (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till union (inom ekonomi)

Ordet union inom generell

the United States during the Civil War

the state of being united

a political unit formed from previously independent people or organizations

the occurrence of a uniting of separate parts

a device on a national flag emblematic of the union of two or more sovereignties (typically in the upper inner corner)

making or becoming a single unit

(inom generell)

Ordet union inom järnväg

Synonymer till union (inom järnväg)

Ordet union inom bildligt

Synonymer till union (inom bildligt)

Möjliga synonymer till union (inom bildligt)

Ordet union inom botanik

a set containing all and only the members of two or more given sets

Synonymer till union (inom botanik)

Möjliga synonymer till union (inom botanik)

Diskussion om ordet union