union

unionen
unioner
unionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet union på svenska?

Obestämd singular: union
Bestämd singular: unionen
Obestämd plural: unioner
Bestämd plural: unionerna

Hur används ordet union

 • "Det menar regissören Margareta Skantze, som ser likheter mellan skapandet av den Nordiska unionen och dagens Europeiska union."
 • "Min förhoppning är att bildas det en union så ska samtliga klubbar vara med där, säger Emill Nilsén och fortsätter :"
 • "Nu vill supportrar bilda en union för att skapa dialog med SHL."
 • "Efter kritiken mot SHL – fansen vill bilda union"
 • "EU:s främsta företrädare varnade i dag för att utvecklingen i Europa kräver att EU går vidare med en bankunion, en finanspolitisk och politisk union."
 • "Det enda jag vet är att vi arbetar för att göra vår monetära union starkare."
 • "“ Public and business readiness for a no-deal will remain at a low level, and will decrease to lower levels, because the absence of a clear decision on the form of EU Exit ( customs union, no deal etc ) does not provide a concrete situation for third parties to prepare for. ”"
 • "Men det krävs också ett tydligt steg mot en politisk och fiskal union."
 • "Jag tror på en europeisk union där 27 länder samarbetar."
 • "– EU som union har mycket bättre möjligheter att förhandla fram ett bra avtal, säger Magdalena Andersson."

Vad betyder union inom organisation ?

(''till två mängder'') den mängd som innehåller samtliga element som ingår i någon eller båda av de två mängderna, fast inga andra element; unionen av A och B skrives A \cup B

Översättningar

Synonymer till union

Möjliga synonymer till union

Relaterat till union

samverkan

sammanslutning

förbindelse

hopsmältning

union

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet union

 • "a union-shop clause in the contract"
 • "union negotiations"
 • "the union movement"
 • "Union soldiers"

Ordet union har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Vad betyder union inom ALLMÄNT ?

of trade unions

Översättningar

Möjliga synonymer till union

Ordet union inom generell

being of or having to do with the northern United States and those loyal to the Union during the Civil War

Översättningar

Synonymer till union

union

unions
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet union

 • "God bless this union"
 • "you have to join the union in order to get a job"
 • "Lee hoped to detach Maryland from the Union"
 • "there is strength in union"
 • "the Soviet Union"
 • "let C be the union of the sets A and B"
 • "lightning produced an unusual union of the metals"
 • "the union of opposing factions"

Ordet union har 11 betydelser

 • Inom politik
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom järnväg
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
politik
ekonomi
generell
järnväg
generell
bildligt
generell
botanik
generell
generell
generell

Ordet union inom ekonomi

an organization of employees formed to bargain with the employer

Översättningar

Synonymer till union

Möjliga synonymer till union

Ordet union inom generell

the United States during the Civil War

Ordet union inom järnväg

Synonymer till union

Ordet union inom generell

the state of being united

Ordet union inom bildligt

Synonymer till union

Möjliga synonymer till union

Ordet union inom generell

a political unit formed from previously independent people or organizations

Ordet union inom botanik

a set containing all and only the members of two or more given sets

Synonymer till union

Möjliga synonymer till union

Ordet union inom generell

the occurrence of a uniting of separate parts

Ordet union inom generell

a device on a national flag emblematic of the union of two or more sovereignties (typically in the upper inner corner)

Ordet union inom generell

making or becoming a single unit

Synonymer till union