conjugation

conjugations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till conjugation

Ordet conjugation har 4 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
lingvistik
lingvistik
generell
ALLMÄNT

Vad betyder conjugation inom lingvistik ?

the inflection of verbs

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till conjugation (inom lingvistik)

Ordet conjugation inom lingvistik

the complete set of inflected forms of a verb

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Ordet conjugation inom generell

a class of verbs having the same inflectional forms

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet conjugation inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till conjugation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till conjugation (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet conjugation