inkorporering

inkorporeringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till inkorporering

Hur används ordet inkorporering

  • "Vad har man för erfarenheter från de länder där man har gjort en inkorporering?"
  • "Den särskilda utredaren Anita Wikström har även analyserat vilka för- och nackdelar en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt skulle kunna medföra."
  • "Skyldigheten i sig förändras inte genom att göra barnkonventionen till lag, men politiker som nu står bakom en inkorporering kan inte endast få plocka politiska poäng på denna åtgärd, de måste också se till att skyldigheterna tas på allvar ”, heter det i artikeln."

Vad betyder inkorporering inom ALLMÄNT ?

införlivning, t.ex. när en administrativ enhet utökar sitt territorium

Möjliga synonymer till inkorporering

Relaterat till inkorporering

inträde

inskjutning

sammansättning

hopsmältning

inskjutning

Diskussion om ordet inkorporering