tillträde

tillträdet
tillträden
tillträdena
Substantiv [t]

Synonymer till tillträde

Hur böjs ordet tillträde på svenska?

Obestämd singular: tillträde
Bestämd singular: tillträdet
Obestämd plural: tillträden
Bestämd plural: tillträdena

Hur används ordet tillträde

 • "Vi undersöker de ekonomiska konsekvenserna av det eventuella turkiska tillträdet till EU"
 • "Tillträde till fördraget sker när länder som ej har undertecknat fördraget ansluter sig till fördraget"
 • "Vid tillträde till ämbetet som sheriff var det tänkt..."
 • "Frågan om laxens framtid diskuterades bakom stängda dörrar där demonstranterna inte hade tillträde."
 • "Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att en övervakningskamera ska få vara uppsatt så att den riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde."
 • "Förutom ytor där allmänheten har tillträde kommer man nu också bevaka mottagningar och avdelningar där allmänheten inte har tillträde – där majoriteten av tillbuden sker."
 • "Förutom ytor där allmänheten har tillträde kommer man nu också bevaka mottagningar och avdelningar där allmänheten inte har tillträde – där majoriteten av tillbuden sker."
 • "De åtta studenter från olika platser i landet som står som målsägande betalade flera månadshyror i förskott, men fick sedan aldrig tillträde till lägenheterna."
 • "Där står att vid nybyggnation får allmänhetens tillträde inte hindras, säger han."
 • "– Konsertplatsen är ett skyddsobjekt, allmänheten har inte tillträde dit hur som helst, Carolina Lorentzson Nilsson, kommunikationschef på Marinbasen."
 • "Området övervakas av minst sju kameror som är riktade mot platser dit allmänheten har tillträde."
 • "Det är oklart om kvinnan faktiskt fick tillträde till bostaden, eller om något stals."
 • "Det går bra att ringa dem och få tillträde till kyrkorna på det sättet."

Vad betyder tillträde inom data ?

tillstånd att komma in till en viss plats

Möjliga synonymer till tillträde

Relaterat till tillträde

lättvindighet

inträde

inrymning

tillåtelse

början

närhet

bemyndigande

närmande

sammansättning

myndighet

omfattning

Diskussion om ordet tillträde