förtrolighet

förtroligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till förtrolighet

Hur används ordet förtrolighet

  • "– Vi berättar aldrig hur bilaterala samtal går eftersom de sker i förtrolighet men jag kan säga att de mottog kommentaren som vi hade och vi förutsätter att de lyssnar, säger Charlotta Ozaki Macias."
  • "Litar på förtrolighet"
  • "Han hänvisade enligt nyhetsbyrån APA till sina överenskommelser om förtrolighet och till affärshemligheter."
  • "Litar på förtrolighet"
  • "- Denna dagliga verksamhet förutsätter att vi kan i förtrolighet dela våra synpunkter med andra regeringar."
  • "Källor bland den danska delegaterna säger till Information att amerikanerna under förhandlingen var välinformerade om de diskussioner som fördes i förtrolighet."
  • "Hussarna och mattarna uppgav att djuren gav dem tröst, avslappning och en känsla av förtrolighet."

Ordet förtrolighet inom

Möjliga synonymer till förtrolighet

Diskussion om ordet förtrolighet