affektion

affektionen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till affektion

Vad betyder affektion inom konst ?

Generellt: En affekt eller sinnesrörelse är upplevelsen av en känsla. Den är ett kortvarigt förlopp inom känslolivet, vilket karakteriseras av att känslor får uttryck genom beteendet. Delvis anses det att det är karakteristiskt att en eller flera känslor stegras till en abnorm styrka och även rubbningar framkallas inom de kroppsliga funktionerna; det råder dock ingen enighet om huruvida det behövs en stark eller till och med abnorm stegring av känslor för att uppfylla kriterierna för begreppsdefinitionen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Affekt

Möjliga synonymer till affektion

Relaterat till affektion

känsla

sinnesstämning

kärlek

Diskussion om ordet affektion

  • - 2008-10-25

    vänlig sinnesstämning,, vänskap, tillgivenhet

  • - 2009-01-26

    Affection? O.o Dah.