impressionist

impressionisten
impressionister
impressionisterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet impressionist på svenska?

Obestämd singular: impressionist
Bestämd singular: impressionisten
Obestämd plural: impressionister
Bestämd plural: impressionisterna

Diskussion om ordet impressionist

impressionist

impressionists
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder impressionist inom konst ?

a painter who follows the theories of impressionism

Diskussion om ordet impressionist

impressionist

Adjektiv

Hur används ordet impressionist

  • "impressionist music"

Vad betyder impressionist inom generell ?

relating to or characteristic of impressionism

Diskussion om ordet impressionist

Impressionist

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet Impressionist