sinnesorgan

sinnesorganet
sinnesorgan
sinnesorganen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

sinnesorgan har undergrupp

Hur böjs ordet sinnesorgan på svenska?

Obestämd singular: sinnesorgan
Bestämd singular: sinnesorganet
Obestämd plural: sinnesorgan
Bestämd plural: sinnesorganen

Hur används ordet sinnesorgan

  • "Några centimeter bakom näsan sitter luktepitelet, vårt sinnesorgan för lukt, som är stort som ett frimärke."
  • "Cochleaimplantatet är ett konstgjort sinnesorgan som gjorde att Olle för första gången kunde uppfatta ljud."
  • "Det återskapar ju ett sinnesorgan."
  • "Återskapar ett sinnesorgan"
  • "– Nu har man visat det vi länge misstänkt, att sinnesorgan verkligen kan ersätta varandra, nu har vi ett tydligt bevis på att det går."
  • "– Munnen är ett oerhört finkänsligt organ, kanske mest av alla kroppens sinnesorgan och därför är smaken ett oerhört intressant sinne att studera, säger Paul Breslin, en av forskarna bakom en ny studie som fokuserar på hur vi upplever smak."
  • "Skalbaggarna använder en speciell typ av sinnesorgan placerade på ryggen bakom det andra benparet för att känna av värmestrålning, eller infraröd strålning."

Vad betyder sinnesorgan inom anatomi ?

organ (hos djur) med uppgift att mäta fysikaliska storheter eller reagera på förändringar i organismens omgivning eller reagera på kontakt

Diskussion om ordet sinnesorgan