impuls

impulsen
impulser
impulserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till impuls

Hur böjs ordet impuls på svenska?

Obestämd singular: impuls
Bestämd singular: impulsen
Obestämd plural: impulser
Bestämd plural: impulserna

Hur används ordet impuls

 • "Vi kan inte agera på impuls, eftersom det riskerar att förvärra situationen i de drabbade regionerna och även ge problem i andra delar av Sverige."
 • "Det var en impuls, jag tänkte inte på att hon skulle få skador, säger maken som stundstals rörs till tårar under förhöret."
 • "Denna utbetalning genomfördes dock aldrig och någon förklaring till varför den stoppades kan Försäkringskassan inte ge utan hänvisar till en impuls från systemet."
 • "Om någon av dem får en impuls att svänga så följer de andra med, säger han."
 • "Falkenbergspolitikern Anette Ivarsson ( C ) reagerade på ren impuls då hon lämnade hon partikamraterna och gick och ställde sig bredvid medlemmarna i NMR under Annie Lööfs tal."
 • "Vi måste få en impuls från en annan myndighet, exempelvis polisen, för att få lov att göra det."
 • "Det här är mer impuls."
 • "Räddar sitt barn – på ren impuls"
 • "En övervakningskamera i San Francisco filmade när en mamma på ren impuls räddar sitt barn undan en bil."
 • "– Nej, men vi kan ju återuppta ärendet om vi får en impuls om att hon är åter i landet."

Ordet impuls har 2 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom teknik
fotografi
teknik

Vad betyder impuls inom fotografi ?

för ett föremål, (klassiskt) produkten av kraften och den tid kraften verkar på föremålet, lika med ändringen av föremålets rörelsemängd

Översättningar (inom fotografi)

Engelska

Synonymer till impuls (inom fotografi)

Möjliga synonymer till impuls (inom fotografi)

Relaterat till impuls (inom fotografi)

drivning

början

hjälp

känslighet

framdrivning

motiv

tvång

infall

Ordet impuls inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Diskussion om ordet impuls