försörjning

försörjningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet försörjning

  • "– Det långa sommaruppehållet gör att de flesta studenter förlorar sin ordinarie försörjning."
  • "Vi kommer dessutom, om de frivilliga personerna inte har någon annan försörjning efter anställningen hos oss, erbjuda dem en försäkring i några månader, säger Karin Ronander."
  • "Målsättningen måste vara att man ska bli en del av samhället och skaffa sig en egen försörjning men jag uppfattar det här förslaget som lite valfeber, säger Patrik Hansson ( S )."
  • "Projektet ” Vi-gruppen ” Vägledning och integrations-gruppen går ut på att vägleda för att skapa förutsättningar för de unga att hitta möjligheter till egen försörjning och en integrerad tillvaro."
  • "Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med den enskilde lägger upp en plan för de första två åren – allt i syfte att skapa förutsättningar för egen försörjning."
  • "När Ronnebyläkaren frågade om privatekonomi, försörjning och möjligheter till jobb blev vårdtagaren rasande."
  • "Jag anser att de anställda haft det väldigt bra och flera av dem skulle annars haft svårt att klara sin egen försörjning."
  • "Det viktiga är att vi hjälper till för att få våra medarbetare till ny försörjning, säger Peter Karlsson."
  • "Vi har ingen bostad när vi kommer hem och vi har ingen försörjning, säger Thy Thi Ngo till BLT."
  • "– Det har hittills inte påverkat kunderna och inte vår försörjning."

Vad betyder försörjning inom ekonomi ?

ekonomiska medel för att tillgodose det fortlöpande uppehället

Översättningar

Synonymer till försörjning

Möjliga synonymer till försörjning

Relaterat till försörjning

hjälp

förvaring

anskaffning

rikedom

arbete