försörjning

försörjningen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi