självförsörjning

självförsörjningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet självförsörjning

  • "Flera av de här länen har låg självförsörjning och hela 60 procent av proteinfodret i landet importeras från olika håll i världen."
  • "Provar på självförsörjning i Stjärnsund : ” Det finns något mer ”"
  • "– Genom åren har trenden kommit och gått, men just nu finns ett stort intresse i samhället för självförsörjning."
  • "Länsstyrelsen Dalarna : Intresset för självförsörjning och småskaligt jordbruk har ökat under pandemin"
  • "I videon ser du mer om den ökande trender för självförsörjning."
  • "Länsstyrelsen Dalarna : Intresset för självförsörjning och småskaligt jordbruk har ökat under pandemin"
  • "De anordnar ett seminarium om svensk livsmedelsstrategi och självförsörjning."
  • "Mycket handlar om grunden – har man en självförsörjning, trygg inkomst och fast boende."
  • "- Främst handlar det om självförsörjning och att ha en relation till det jag stoppar i mig, säger hon."
  • "Isabella Lövin återkom också till det förslag Miljöpartiet presenterade tidigare under dagen, ett förslag för ökad självförsörjning och ekologisk livsmedelsproduktion – för att Sverige inte ska vara beroende av import av livsmedel."

Möjliga synonymer till självförsörjning

Relaterat till självförsörjning

hjälp

Diskussion om ordet självförsörjning