nutrition

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet nutrition

  • "Enligt studien, som publiceras i American journal of clinical nutrition, kan stora intag av fosfor i maten fördubbla risken att dö i förtid, bland annat i hjärt-kärlsjukdomar."
  • "– Det är på väg åt rätt håll när det gäller nutrition och nutritionsbehandlingar."
  • "I Halland har man länge lagt en del av ansvaret för diet och nutrition på sjuksköterskor och läkare i primärvården."
  • "– En sjuksköterska kanske fått en kort kurs i nutrition och en läkare är heller inte specialiserad som en dietist är."
  • "Syftet är få mer kunskap om barns hälsa, tillväxt och nutrition."
  • "Många behöver syrgas, antibiotikabehandling, insatser för nutrition och mycket mer berättar Greger Slättman."
  • "Även om det är svårt att dra några säkra slutsatser, så kan man ifrågasätta om vi verkligen behöver alla de tillsatser som livsmedelsindustrin använder, säger Lena Hulthén, professor i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet."
  • "- Man måste äta ordentligt med fet fisk och mejeriprodukter som är berikade med vitamin D, säger Alicja Wolk, professor i nutrition vid Karolinska institutet."
  • "Resultatet understryker betydelsen av att äta bra kolhydrater, och ligger på så vis i linje med den kunskap vi har, säger Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, till Svenska Dagbladet."
  • "- Det är vårt system med skolluncher som underlättar, säger Michael Sjö- ström som är professor i nutrition vid Karolinska institutet."

Vad betyder nutrition inom medicin ?

näring

Möjliga synonymer till nutrition

Relaterat till nutrition

hjälp

anskaffning

Diskussion om ordet nutrition

nutrition

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder nutrition inom mat ?

the organic process by which an organism assimilates food and uses it for growth and maintenance

Diskussion om ordet nutrition