proviantering

provianteringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet proviantering

  • "På sikt hoppas hon också på att lantbrukare och andra näringsidkare längs de nuvarande vandringslederna ska passa på tillfället att erbjuda till exempel Bed and breakfast, proviantering och annan service för de vandrare som vill ha lite bekvämare övernattning än vad liggunderlaget och sovsäcken erbjuder i de traditionella vindskydden."
  • "Vid Björnefjell har makarna Jörn och Kirsti Eldby kommit tillbaka efter en hastig proviantering för att kunna tillbringa resten av påsken i hytten."
  • "Därefter proviantering."
  • "Till Lübeck meddelade han att han hävt belägringen av Västerås till följd av svårigheter med proviantering."
  • "På sikt hoppas hon också på att lantbrukare och andra näringsidkare längs de nuvarande vandringslederna ska passa på tillfället att erbjuda till exempel Bed and breakfast, proviantering och annan service för de vandrare som vill ha lite bekvämare övernattning än vad liggunderlaget och sovsäcken erbjuder i de traditionella vindskydden."
  • "Vid Björnefjell har makarna Jörn och Kirsti Eldby kommit tillbaka efter en hastig proviantering för att kunna tillbringa resten av påsken i hytten."

Vad betyder proviantering inom generell ?

det att proviantera; att anskaffa eller förse med (förråd av) livsmedel

Möjliga synonymer till proviantering

Relaterat till proviantering

hjälp

anskaffning

förtäring

Diskussion om ordet proviantering