näringsvärde

näringsvärdet
näringsvärden
näringsvärdena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet näringsvärde på svenska?

Obestämd singular: näringsvärde
Bestämd singular: näringsvärdet
Obestämd plural: näringsvärden
Bestämd plural: näringsvärdena

Hur används ordet näringsvärde

  • "De protesterande föräldrarna emot och menade att det skulle leda till mat med ett sämre näringsvärde och till en högre kostnad."
  • "Så ju mer gräs vi får ihop och ju bättre näringsvärde det har, desto mer kött och mjölk kan vi producera."
  • "– Man vill ha en tät vall med ett högt näringsvärde och så har det varit hittills i år."
  • "Smak och näringsvärde ska dock inte påverkas."
  • "Däremot anser opinionsnämnden att mejeriet får skriva i sin reklam att mjölk är ett viktigt livsmedel med högt näringsvärde."
  • "– Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och där finns det inget som stödjer att odlad lax skulle ha ett dåligt näringsvärde."
  • "– Det smakar bättre för dem, är bättre näringsvärde och lättare att smälta, säger Christer Kalén."
  • "När Casper Andersson, Emil Hedström och Tim Israelsson redovisar sitt arbete vägs aspekter som näringsvärde, transporter och annan klimatpåverkan in i bilden Men även vad de tycker är gott och vad inte tycker om."
  • "Forskningen pekar på ett högt näringsvärde."
  • "Högt näringsvärde i norrbottniska grödor"

Diskussion om ordet näringsvärde