spannmål

Substantiv

Hur används ordet spannmål

 • "Föräldrarna har både djur och odlar spannmål på sin farm."
 • "Först i år har produktionen av spannmål nått upp till 1982 års nivå, uppger The Economist."
 • "Utredningen har undersökt frukt och grönt, spannmål, mjölk, kött, fisk och ägg."
 • "Man kan också få tio kilo spannmål i stället för ett kilo kött."
 • "Andelen spannmål varierar, liksom om det är mer eller mindre vätska, säger Kjell Wejdemar."
 • "Index, som bygger på en korg av livsmedel – inklusive spannmål, mejeriprodukter, kött och socker – steg från 210,7 i februari till 212,4 i mars."
 • "En stor andel spannmål innebär att fodret blir billigare att producera."
 • "Ingredienser : Kött och köttbiprodukter ( renkött 4 % ), spannmål, mineraler."
 • "Särskilt torrfoder innehåller ofta en stor mängd spannmål."
 • "Hundar har inget behov av spannmål, men det är ofta ett billigt sätt att äta, säger Marie Sallander, agronomie doktor med specialisering inom klinisk näringslära och motion."
 • "Ett bra år skördar han 600 ton spannmål."
 • "För södra Sverige innebär den extrema torkan och värmen vi haft att det blir låga avkastningar på spannmål och en vallskörd långt under vad som är normalt."
 • "I år beräknas produktionskostnaden för spannmål öka med 80 öre per kilo och med 50-60 öre per kilo för mjölk."
 • "Men uppköpare som hanterar det på det sättet tror jag inte får köpa något spannmål 2019, säger Carl-Göran Svensson."
 • "För djurens och klimatets skull så finns det ju bättre vägar att gå, till exempel växtbaserat lantbruk med odling av bönor, linser eller spannmål och att byta ut komjölk mot havremjölk, säger Ami Niglöv."
 • "Han odlar potatis, spannmål, höstraps och vall på konventionellt vis."
 • "– Det här är en utgrävning av en cirka 8400 år gammal boplats från jägarstenåldern, alltså innan det fanns hästar, kor och spannmål."
 • "Odlingsarealen av spannmål har minskat med 1 500 hektar i Blekinge."
 • "Odlingsarealen av spannmål har minskat med 1 500 hektar i Blekinge."
 • "Därför äter fåglarna både av ensilage och det spannmål som finns kvar."

Vad betyder spannmål inom generell ?

(tröskad) säd

Diskussion om ordet spannmål

spannmål

spannmålet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Vad betyder spannmål inom jordbruk ?

(tröskad) säd

Möjliga synonymer till spannmål

Diskussion om ordet spannmål