ved

[veːd]
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet ved?

[veːd]

Vad betyder ved inom snickeri ?

trästycken avsedda för förbränning

Diskussion om ordet ved

ved

[veːd]
veden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet ved?

[veːd]

Hur används ordet ved

 • "Branden inträffade i ett hus i Ronneby strax före midnatt där gnistbildning från elden i den öppna spisen spred sig och antände intilliggande ved."
 • "Exempelvis kan det handla om att man som besökare tycker att det ser skräpigt ut med högar med ved eller döda träd vid stigen, något man bara inte kan ta bort utan att tänka efter i en skyddad skog."
 • "Larmet kom vid femtiden på morgonen sedan en ekonomibyggnad med främst ved i, börjat brinna."
 • "Genom att skapa håligheter och död ved i unga ekar hoppas länsstyrelsen kunna hjälpa ovanliga skalbaggar att överleva."
 • "Larverna lever i döende eller död ved av lövträd."
 • "Däremot får man fortfarande inte grilla med engångsgrill och inte elda med ved eller bränsle som lätt ger gnistor."
 • "Boverket förlänger övergångsperioden för ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved."
 • "– Det är ganska stor brist på död ved faktiskt."
 • "När träd faller tas de ofta bort, och i betesmarker är det stor brist på död ved."
 • "Just ekoxen vill ha ved som delvis befinner sig i marken, säger hon."

Ordet ved har 2 betydelser

 • Inom skogsbruk
 • Inom snickeri
skogsbruk
snickeri

Vad betyder ved inom skogsbruk ?

trästycken avsedda för förbränning

Översättningar (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till ved (inom skogsbruk)

 • skog [ skogsbruk ]

Möjliga synonymer till ved (inom skogsbruk)

Relaterat till ved (inom skogsbruk)

uppvärmning

förråd

Ordet ved inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Engelska
 • wood  [ skogsbruk ]

Möjliga synonymer till ved (inom snickeri)

 • virke [ byggnadskonst ]

Diskussion om ordet ved