virke

virket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till virke

virke har del

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet virke

 • "Det är ryssar som kommer in här i hamnen med olja, virke och gas med båtar i dag, säger Per-Ola Mattsson ( S )."
 • "De arbetar tillsammans med att föra bort avverkat virke från platsen."
 • "Trodde du att det rekordhöga priset på svenskt virke skulle få Ronneby kommun att fälla träden i Brunnsskogen?"
 • "En text om hur det rekordhöga priset på svenskt virke fått Ronneby kommun att besluta sig för att fälla träden i Brunnsskogen var inte helt sann."
 • "Vi har via konsulter visat på att det vi hittills har byggt uppfyller Boverkets byggregler och uppfyller helt Socialstyrelsen rekommendationer, men för att lugna kommunen och föräldrar till barn som ska gå på förskolan så sa vi redan i måndags att vi byter det virke som kommunen anser har utsatts för fukt och det gör vi eftersom vi ser frågan som viktig, säger han."
 • "– Det stora abret är att stommen är av tryckimpregnerat virke och det har jag inte förväntat mig."
 • "En lastbil lastad med virke började brinna under tisdagsmorgonen."
 • "Det handlade om en brand i ett släp till en lastbil som är lastad med virke."
 • "Man har bland annat kunnat fastställa att det virke som skeppet är byggt av har huggits efter år 1616."
 • "Förr var det mer genuint, säger hon och får medhåll av sin vännina Anita Malve, som trots alla nymodigheter har hittat badborstar av rätt virke."

Ordet virke har 4 betydelser

 • Inom snickeri
 • Inom byggnadskonst
 • Inom skogsbruk
 • Inom bildligt
snickeri
byggnadskonst
skogsbruk
bildligt

Vad betyder virke inom snickeri ?

timmerråvara som är bearbetad i exempelvis ett sågverk och består enbart av materialet trä

Översättningar (inom snickeri)

Engelska

virke har del (inom snickeri)

Ordet virke inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska
 • wood  [ skogsbruk ]

Synonymer till virke (inom byggnadskonst)

 • trä [ byggnadskonst ]

Möjliga synonymer till virke (inom byggnadskonst)

Ordet virke inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till virke (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till virke (inom skogsbruk)

 • skog [ skogsbruk ]

Möjliga synonymer till virke (inom skogsbruk)

Ordet virke inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till virke (inom bildligt)

Diskussion om ordet virke