slagg

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet slagg

 • "Det var olja på röret som i sin tur kom i kontakt med het slagg som orsakade branden enligt räddningstjänsten."
 • "Idag används bergrummen för att lagra olja och utrymmena måste saneras innan de kan användas för att bland annat deponera aska, slagg och förorenad jord."
 • "Rester från järnframställningen i form av slagg finns på platsen."
 • "Fyra arkeologer från Dalarnas museum letar efter historiska skatter bland slagg och jordlager för att fylla luckorna i bilden av hur Falun såg ut på 1600-talet."
 • "Det var olja på röret som i sin tur kom i kontakt med het slagg som orsakade branden enligt räddningstjänsten."
 • "Vid undersökning av skadeplatsen hittade personalen aska och slagg på golvet utanför slaggutmatningen och drog slutsatsen att ett kraftigt övertryck uppstått i eldstaden."
 • "Efter att den har transporterats till Sverige, slängts i hushållssoporna och passerat genom värmeverken och blivit slagg, hamnar den sen på soptippen – och där blir den kvar för alltid."
 • "Mannens truck började brinna när en skänk med het slagg tippade över den, när han skulle hämta slaggen i Stålverket."
 • "De har upptäckt slagg från ugnar som visar att det har skett järnframställning för 2000 år sen i Norrbottens inland – helt nya uppgifter som betyder att Norrbottens historia måste skrivas om."
 • "Vid utgrävningen vid byn Vivungi i Kiruna kommun har man hittat slagg som är restprodukter från järnframställning, samt två konstruktioner av järnframställningsugnar."
 • "Det var olja på röret som i sin tur kom i kontakt med het slagg som orsakade branden enligt räddningstjänsten."
 • "Idag används bergrummen för att lagra olja och utrymmena måste saneras innan de kan användas för att bland annat deponera aska, slagg och förorenad jord."
 • "Rester från järnframställningen i form av slagg finns på platsen."
 • "Fyra arkeologer från Dalarnas museum letar efter historiska skatter bland slagg och jordlager för att fylla luckorna i bilden av hur Falun såg ut på 1600-talet."
 • "Det var olja på röret som i sin tur kom i kontakt med het slagg som orsakade branden enligt räddningstjänsten."
 • "Vid undersökning av skadeplatsen hittade personalen aska och slagg på golvet utanför slaggutmatningen och drog slutsatsen att ett kraftigt övertryck uppstått i eldstaden."
 • "Efter att den har transporterats till Sverige, slängts i hushållssoporna och passerat genom värmeverken och blivit slagg, hamnar den sen på soptippen – och där blir den kvar för alltid."
 • "Mannens truck började brinna när en skänk med het slagg tippade över den, när han skulle hämta slaggen i Stålverket."
 • "De har upptäckt slagg från ugnar som visar att det har skett järnframställning för 2000 år sen i Norrbottens inland – helt nya uppgifter som betyder att Norrbottens historia måste skrivas om."
 • "Vid utgrävningen vid byn Vivungi i Kiruna kommun har man hittat slagg som är restprodukter från järnframställning, samt två konstruktioner av järnframställningsugnar."

Vad betyder slagg inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
restprodukt vid malmsmältning

Möjliga synonymer till slagg

Diskussion om ordet slagg

slagg

slaggen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet slagg

 • "Det var olja på röret som i sin tur kom i kontakt med het slagg som orsakade branden enligt räddningstjänsten."
 • "Idag används bergrummen för att lagra olja och utrymmena måste saneras innan de kan användas för att bland annat deponera aska, slagg och förorenad jord."
 • "Rester från järnframställningen i form av slagg finns på platsen."
 • "Fyra arkeologer från Dalarnas museum letar efter historiska skatter bland slagg och jordlager för att fylla luckorna i bilden av hur Falun såg ut på 1600-talet."
 • "Det var olja på röret som i sin tur kom i kontakt med het slagg som orsakade branden enligt räddningstjänsten."
 • "Vid undersökning av skadeplatsen hittade personalen aska och slagg på golvet utanför slaggutmatningen och drog slutsatsen att ett kraftigt övertryck uppstått i eldstaden."
 • "Efter att den har transporterats till Sverige, slängts i hushållssoporna och passerat genom värmeverken och blivit slagg, hamnar den sen på soptippen – och där blir den kvar för alltid."
 • "Mannens truck började brinna när en skänk med het slagg tippade över den, när han skulle hämta slaggen i Stålverket."
 • "De har upptäckt slagg från ugnar som visar att det har skett järnframställning för 2000 år sen i Norrbottens inland – helt nya uppgifter som betyder att Norrbottens historia måste skrivas om."
 • "Vid utgrävningen vid byn Vivungi i Kiruna kommun har man hittat slagg som är restprodukter från järnframställning, samt två konstruktioner av järnframställningsugnar."

Vad betyder slagg inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
Slagg är ett ometalliskt ämne, en biprodukt som uppstår vid olika typer av metallurgiska processer ur medföljande bergart, gjorda tillsatser eller reaktioner med syre och andra metalloider https://sv.wikipedia.org/wiki/Slagg

Möjliga synonymer till slagg

Relaterat till slagg

oviktighet

uppvärmning

grynighet

orenlighet

återstod

splittring

Diskussion om ordet slagg