avfallsvatten

avfallsvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet avfallsvatten

  • "Det är förbjudet för småbåtar att dumpa toalettavfall i på svenskt vatten i Östersjön men passagerarfartygen fortsätter helt lagligt att släppa ut stora mängder avfallsvatten bara några mil bort."
  • "Bara tre av de tolv största hamnarna runt Östersjön har kapacitet att ta emot kryssningsfartygens avfallsvatten."
  • "Nu har kommunens reningsverk beslutat att de inte tar emot avfallsvatten från anläggningen."
  • "Om en stad växer så växer ju också mängden avfallsvatten som ska tas om hand."
  • "Findus anläggning i bjuv släppte ut avfallsvatten som tog livet av tusentals fiskar i Vege å."
  • "Myndigheterna ska granska om orsaken till skalvet kan spåras till håligheter i berggrunden där avfallsvatten från fracking-brytning förvaras,"
  • "Och stadens avfallsvatten tunnlar har försätts med stora lock."
  • "Flera andra byar drabbades när 60 miljoner kubikmeter avfallsvatten översvämmade områden kring dammarna."
  • "Under lördagen tömdes avfallsbassängen på 3 000-5 000 kubikmeter avfallsvatten i timmen."
  • "Den läckande bassängen är snart tömd – så stora mängder avfallsvatten har sprutat ut i naturen vid Talvivaara-gruvan i östra Finland."

Diskussion om ordet avfallsvatten