avloppsvatten

avloppsvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till avloppsvatten

avloppsvatten är en/ett

Hur används ordet avloppsvatten

  • "Tog prover på avloppsvatten"
  • "Från pumpstationen i Storelid har stora mängder avloppsvatten pumpats rakt ut i Mieån."
  • "Regeringen går in och satsar tio miljoner kronor under fyra år för att reningen av avloppsvatten ska förbättras."
  • "– Dagens reningsverk är inte konstruerade för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra miljöfarliga ämnen, säger Margareta Lundin Unger, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillstånd på HAV."
  • "På fler ställen har avloppsvatten tryckts upp ur brunnar och översvämmar husen."
  • "På grund av de extremt höga vattenflöden som varit skickas orenat avloppsvatten rakt ut i Mieån i Karlshamn."
  • "– Plötsligt trycktes det upp avloppsvatten i marken."
  • "– Om det finns höga halter av intestinala enterokocker i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn, säger markförvaltare Linnéa Persson i en kommentar"
  • "– Risken fanns att avloppsvatten och därmed bakterie skulle ta sig in i kranarna."
  • "Sölvesborg och Karlshamn – Smutsigt avloppsvatten rinner rakt ut"

Vad betyder avloppsvatten inom miljövetenskap ?

Fotograf: Wikipedia
vätskeformigt avfall som samlas upp från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet

Möjliga synonymer till avloppsvatten

Diskussion om ordet avloppsvatten