sediment

sedimentet
sediment
sedimenten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till sediment

Hur böjs ordet sediment på svenska?

Obestämd singular: sediment
Bestämd singular: sedimentet
Obestämd plural: sediment
Bestämd plural: sedimenten

Hur används ordet sediment

  • "Kadmium är en tungmetall som är giftig och skapar stor skada i vattenmiljön där det lagras i sediment och inte bryts ner."
  • "Vattenflödet gör även att husen undermineras, genom att jord och sediment spolas bort av vattnet – vilket gör att byggnaderna ” knäcks ” ut mot havet."
  • "– Inne i hamnbassängen är det mer sediment och lite dyigare."
  • "TBT räknas som ett av världens värsta miljögifter och i hamnen ligger halterna på 2 400 mikrogram TBT / kilo sediment."
  • "Höga halter av bland annat kreosoter, arsenik och koppar i mark, vatten och sediment gjorde området farligt att vistas på."
  • "Föroreningarna finns i både jord, grundvatten, sediment och i byggnadsmaterial."
  • "Det är framförallt sediment som har lagt sig över lekbottnar, i framtiden blir det ju sämre för fisken, säger Sten-Björn Sköld."
  • "Motsvarande siffra för bottensedimentet är 16 000 nanogram per kilo sediment, men för sediment finns inget gränsvärde på plats."
  • "Motsvarande siffra för bottensedimentet är 16 000 nanogram per kilo sediment, men för sediment finns inget gränsvärde på plats."
  • "Länsstyrelsen ser allvarligt på att det preliminära stickprovet visar på så högt värde som 10.000 mikrogram per kilo torrt sediment."

Vad betyder sediment inom ekonomi ?

avlagring, bottensats

Möjliga synonymer till sediment

Relaterat till sediment

grynighet

sediment

sediment
sedimented
sedimented
Verb

Översättningar

sediment

sediments
Substantiv

Översättningar

Vad betyder sediment inom ekonomi ?

matter deposited by water or ice or wind

Möjliga synonymer till sediment