sump

sumpen
sumpar
sumparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till sump

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet sump på svenska?

Obestämd singular: sump
Bestämd singular: sumpen
Obestämd plural: sumpar
Bestämd plural: sumparna

Hur används ordet sump

 • "– Stoet hade gått ner sig i djupsnö och sump."
 • "– Det blir en väldigt stor rättegång när man lägger ihop allt i nån slags sump och sen påstår att det skett i samförstånd, uppger P4 Halland."
 • "Det företag som vann upphandlingen uppfyllde visserligen kravet på att maskinerna ska kunna producera 150 koppar kaffe innan de måste fyllas på — men trågen rymmer bara sump motsvarande 40 koppar."
 • "Anledningen är en strid om hur mycket sump trågen i maskinerna kan klara av,"
 • "Priset brukar vara högt i början, så det kan vara frestande att tjuvfiska och lägga djuren i en sump till premiären."
 • "Men forskarna tror nu att det är ett tillfälligt besök – en sump med mängder av krabbor som slitit sig."
 • "Så tänkte kanske den som placerat tio stora humrar i en sump under en flytbrygga nära Lysekil."
 • "Det är förbjudet att hålla amerikansk hummer i sump i havet, men tillåtet att importera och sälja."
 • "Fiskeriverket misstänker att humrarna rymt från en olaglig sump, och kommer nu ett göra en polisanmälan."
 • "Vad man vet finns det inte mycket sump på Mars ..."

Ordet sump har 4 betydelser

 • Inom dryck
 • Inom fiske
 • Inom geografi
 • Inom fordon
dryck
fiske
geografi
fordon

Vad betyder sump inom dryck ?

sankt landområde som tidvis i större eller mindre utsträckning står under vatten

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till sump (inom dryck)

Möjliga synonymer till sump (inom dryck)

Relaterat till sump (inom dryck)

skarp smak

återstod

Ordet sump inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Engelska

Synonymer till sump (inom fiske)

Möjliga synonymer till sump (inom fiske)

Relaterat till sump (inom fiske)

anskaffning

Ordet sump inom geografi

vattensjuk mark

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till sump (inom geografi)

Möjliga synonymer till sump (inom geografi)

Relaterat till sump (inom geografi)

orenlighet

grundhet

Ordet sump inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Engelska
 • sump  [ teknik ]

Synonymer till sump (inom fordon)

Relaterat till sump (inom fordon)

rum

Diskussion om ordet sump

 • mackan - 2009-02-23

  syn.: omintetgöra, missa (sumpa sina chanser)

sump

sumps
Substantiv

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till sump (inom fordon)

Ordet sump har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teknik
generell
teknik

Vad betyder sump inom generell ?

a well or other hole in which water has collected

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sump (inom generell)

Möjliga synonymer till sump (inom generell)

Ordet sump inom teknik

an oil reservoir in an internal combustion engine

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till sump (inom teknik)

Diskussion om ordet sump