fiskeredskap

fiskeredskapet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet fiskeredskap

 • "Nedskräpningen orsakar skador på fiskeredskap och fartyg, vilket beräknas kosta de svenska västkustfiskarna cirka 10 miljoner kronor per år."
 • "Mikael Karlsson : Ett bättre sätt vore att anpassa fiskeredskap och fiskemetoder efter den nya situationen med mer säl."
 • "En annan förhoppning är att utkastbegränsningen bidrar till att påskynda den tekniska utvecklingen av fiskeredskap."
 • "Kustbevakningens fiskeritillsyn bedrivs genom övervakning och kontroll av såväl yrkes- som fritidsfiske till sjöss, exempelvis genom kontroll av fiskeredskap, dokumentation och förbudsområden."
 • "Gamla fiskeredskap och en äggostform i trä ( mitten ) blir vackra stilleben."
 • "budgeten : Regeringen satsar 38 miljoner för att ta fram nya fiskeredskap."
 • "Men det behövs en utveckling av fiskeredskap som kan minska mängden oönskad fångst i fisket, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson ( C )."
 • "Medlen kommer att förvaltas av Havs- och vattenmyndigheten och ska användas till konkreta projekt för att fortsätta utveckla fiskeredskap."
 • "Men det behövs en utveckling av fiskeredskap som kan minska mängden oönskad fångst i fisket, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson ( C )."
 • "Tidigare i år infördes nya regler kring fiskeredskap i Skagerrak, liksom en överenskommelse mellan Sverige, Norge och Danmark om vissa förbud mot att i Skagerrak kasta tillbaka fångad fisk som inte skulle överleva."
 • "- Det kan handla om förstörda fiskeredskap eller att sälen äter upp fångsterna."
 • "Det är nämligen så att det bara är sälar som befinner sig 200 meter från skadat eller vittjat fiskeredskap som får skjutas."
 • "På fredagen tillkännagav emellertid förbundet Sportfiskarna att det har köpt en av fastigheterna vid östra åmynningen med rätt att fiska lax med nät – för att tvärtom ta alla fasta fiskeredskap ur bruk."
 • "Framförallt läggs det stort fokus på vilka fiskeredskap som används inom yrkesfisket."
 • "Som SVT Nyheter Blekinge berättat om så har kustbevakningen i sommar hittat många fiskeredskap som används vid illegalt ålfiske."
 • "Spökgarn i form av förlorade fiskenät, trålar och andra fiskeredskap är ett gissel för djurlivet."
 • "Nyligen anmäldes flera fall av olagliga fiskeredskap som hittats i skärgården kring Tjurkö till polisen."
 • "Det är det EU-finansierade projektet Marelitt Baltic som tittat närmre på hur hamnarna runt Östersjön hanterar uttjänta fiskeredskap."
 • "I år har rekordmånga beslag av förbjudna fiskeredskap för att fånga ål hittats längs Blekinges kust."
 • "Pengarna ska gå till yrkesfiskare som fått skador på fiskeredskap och fångster."

Rim på fiskeredskap

Möjliga synonymer till fiskeredskap

Relaterat till fiskeredskap

anskaffning

Diskussion om ordet fiskeredskap