benrangel

benranglet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till benrangel

Hur används ordet benrangel

  • "– Korna är i jättedåligt skick En av dem som mist sina kalvar var ett fullständigt benrangel utan tillstymmelse till mjölk."
  • "– Korna är i jättedåligt skick En av dem som mist sina kalvar var ett fullständigt benrangel utan tillstymmelse till mjölk."

Vad betyder benrangel inom bildligt ?

skelett (från människa)

Möjliga synonymer till benrangel

Relaterat till benrangel

fulhet

lik

återstod

smalhet

urtillstånd

Diskussion om ordet benrangel