drav

dravet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet drav

  • "Ludvika kommun söker närmare 25 miljoner kronor i bidrag, bland annat för ett projekt på Spendrups bryggeri där man ska gå börja använda drav, en restprodukt vid öltillverkning, istället för olja."
  • "Det är bryggerijätten Spendrups som erbjuder drav – en restprodukt från öltillverkningen – som foderersättning."
  • "I normala fall används drav som energikälla i bryggeriet, men det kommer nu att ersättas av träpellets så att bönderna kan få använda draven till djurfoder."
  • "Under torsdagen presenterade Spendrups i Grängesberg en anläggning som förbränner och utvinner energi ur drav – restprodukten av bryggningen."
  • "Drav innehåller mer energi än motsvarande mängd trä och varje år blir det 30 000 ton drav över från ölproduktionen i Grängesberg."
  • "Hemligheten ligger i det som kallas för drav, som består av malt och stärkelse; helt enkelt det som blir över efter att ölet har silats."
  • "Arenans vd Maya Olsson sparkades i höstas efter konflikter med styrelsen och bland annat ett biljettsystem och även bråk med krögaren som drav restaurangen i arenan."
  • "Det är bryggeriet Spendrups i Grängesberg som erbjuder bönder drav för att hjälpa till med den svåra fodersituationen som många hamnat i efter det torra sommarvädret."
  • "Totalt har ett 100-tal lantbrukare inom en 25 mils radie från Grängesberg visat intresse för att ta emot drav."
  • "För en del kan lösningen bli drav – en restprodukt vid framställningen av öl."

Vad betyder drav inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
avfall vid öltillverkning

Möjliga synonymer till drav

Relaterat till drav

återstod

Diskussion om ordet drav