spillra

spillran
spillror
spillrorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till spillra

Hur böjs ordet spillra på svenska?

Obestämd singular: spillra
Bestämd singular: spillran
Obestämd plural: spillror
Bestämd plural: spillrorna

Hur används ordet spillra

  • "– Det handlar om en spillra av en barngeneration som blivit svartmålad i hela sitt liv, säger Per Anders Rudelius."
  • "Jag har sett många artister som försöker göra något nytt i slutet av sina karriärer, men där resultatet bara blir en spillra av vad de en gång var."
  • "I början av 1900-talet fanns runt 100.000 gråsälar i Östersjön, men på grund av jakt och miljögifter återstod bara en spillra på 1970-talet."
  • "Knappt en spillra återstår"
  • "Knappt en spillra återstår av Nya Moderaterna"
  • "Av de Nya Moderaterna och Fredrik Reinfeldt återstår idag knappt en spillra."
  • "Och att skatter måste höjas för att rädda den spillra av välfärd de anser finns kvar."
  • "Men näkten har en nedåtvandrade öring, och finns den kvar en spillra av den så ska vi givetvis bevara den, säger Hans-Erik."
  • "Genom insatser har stammen ökat i södra fjälkedjan men i norra fjällkedjan är stammen bara en spillra av tidigare antal efter jakten på dess skinn i början av 1900-talet."
  • "Trots att Malmsta är ett område som i framtiden kommer att bli kvar som en spillra av dagens samhälle och granne med det framtida gruvindustriområdet."

Vad betyder spillra inom allmänt ?

flisa, skärva, splitter

Möjliga synonymer till spillra

Relaterat till spillra

litenhet

försämring

litenhet

återstod

del

splittring

skörhet

Diskussion om ordet spillra