skröplighet

skröpligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till skröplighet

Hur används ordet skröplighet

  • "Nakna och exponerade i sin skröplighet, sin mänsklighet."
  • "” Skälet till det är att AA på ett mycket hänsynslöst och förslaget sätt utnyttjat målsägandenas, på grund av ålder och fysisk skröplighet, utsatta och skyddslösa situation ”, skriver rätten i domen."
  • "Att Dursts försvar låter honom vittna ses som ett sätt att inför juryn visa upp hans dåliga hälsa och skröplighet, för att på så sätt kunna avfärda åtalet mot honom."
  • "Och med sedvanlig svartsynthet raljerade han kring sin egen skröplighet."
  • "Nästan ingen rör sig bland de hundratals tält och skjul i varierande grad av skröplighet som lägret består av."
  • "Istället bor de i hög utsträckning kvar hemma, trots sjukdom och skröplighet."

Vad betyder skröplighet inom generell ?

det att vara skröplig

Relaterat till skröplighet

ohälsa

avmattning

nedgång

försämring

ålderdom

ofullkomlighet

skörhet

svaghet

Diskussion om ordet skröplighet