bristfällighet

bristfälligheten
bristfälligheter
bristfälligheterna
Substantiv [n]

Synonymer till bristfällighet

Hur böjs ordet bristfällighet på svenska?

Obestämd singular: bristfällighet
Bestämd singular: bristfälligheten
Obestämd plural: bristfälligheter
Bestämd plural: bristfälligheterna

Vad betyder bristfällighet inom ekonomi ?

det att vara bristfällig, även konkretare

Relaterat till bristfällighet

nedgång

ofullständighet

ofullkomlighet

underlägsenhet

otillräcklighet

Diskussion om ordet bristfällighet