undervikt

undervikten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet undervikt

  • "För att de orden ska kunna bli verklighet måste det, enligt barnläkarna, bli bättre tillgång till dietister för exempelvis barn med allergier, över- eller undervikt, ätstörningar eller kroniska sjukdomar."
  • "– Jag brukar skoja och säga att undervikt är ett samhälleligt problem, men övervikt är individens fel och problem, säger Josefine Roswall."
  • "Människors vikt i relation till längden, det så kallade kroppsmasseindexet BMI, delas in i fyra huvudgrupper – undervikt, normalvikt, övervikt och fetma – utifrån gränsvärden som gäller internationellt enligt WHO:s standard."
  • "Människors vikt i relation till längden, det så kallade kroppsmasseindexet BMI, delas in i fyra huvudgrupper – undervikt, normalvikt, övervikt och fetma – utifrån gränsvärden som gäller internationellt enligt WHO:s standard."
  • "Både undervikt och fetma ökar risken för oro och ångest men undervikt är inte så uppmärksammat, säger Danuta Biterman på Socialstyrelsen till Ekot."
  • "Både undervikt och fetma ökar risken för oro och ångest men undervikt är inte så uppmärksammat, säger Danuta Biterman på Socialstyrelsen till Ekot."
  • "För dem som har en svår form av kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är övervikt bättre än undervikt."
  • "Det blir en viss undervikt av unga män, men inte unga kvinnor, säger han till Rapport."
  • "Nu visar en ny studie att barn till fetmaopererade i högre grad kan riskera till för tidiga födslar och undervikt."
  • "Ingen tvåkilospåse får dock ha en undervikt på över 60 g när den lämnar tillverkaren."

Vad betyder undervikt inom generell ?

det att ha för låg kroppsvikt i förhållande till sin längd /jämfört med vad som anses vara hälsosamt/; det att ha ett BMI under 18,5 (vuxen)

Diskussion om ordet undervikt