skeppsvrak

skeppsvraket
skeppsvrak
skeppsvraken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till skeppsvrak

Hur böjs ordet skeppsvrak på svenska?

Obestämd singular: skeppsvrak
Bestämd singular: skeppsvraket
Obestämd plural: skeppsvrak
Bestämd plural: skeppsvraken

Hur används ordet skeppsvrak

 • "Dessutom kan det finnas kulturarv i form av skeppsvrak, som vi vill vara säkra på att vi inte skadar, säger John Garrand."
 • "Dykningar genomfördes och det kunde snabbt konstateras att det mycket riktigt låg ett gammalt skeppsvrak på botten, till stora delar begravt i i tjocka sedimentlager."
 • "Oskyddade skeppsvrak i Blekinge"
 • "17 skeppsvrak i Blekinge förlorade sin fornminnesstatus i och med en lagändring 2014."
 • "Fler gamla skeppsvrak på havsbottnen ska bli tillgängliga för intresserade."
 • "Det konstaterar Karlskrona kommun och Länsstyrelsen i Blekinge län som nu därför samarbetar om att starta en dykpark vid gamla skeppsvrak, rapporterar"
 • "Karlskrona kan få en ny dykpark vid gamla skeppsvrak"
 • "– När man simmar omkring där nere ser man att det är ett skeppsvrak efter ett tag, menar Hannes Persson, efter ett dykpass på drygt en timme."
 • "Nu vill ansvariga bakom utställningen samla dokumentation om de skeppsvrak som ligger parkerade längs Blekingekusten."
 • "En magnetometer är ett vetenskapligt mätinstrument som bland annat används för att undersöka arkeologiska fyndplatser och skeppsvrak."

Vad betyder skeppsvrak inom sjöfart ?

(resterna av) skepp som förlist eller övergetts (och som är bortom räddning vad gäller reparation)

Möjliga synonymer till skeppsvrak

 • båt [ sjöfart ]
 • vrak [ sjöfart ]

Diskussion om ordet skeppsvrak