improbering

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till improbering

ogillande

missbelåtenhet

otillräcklighet

gagnlöshet