kink

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • kink  [ medicin ]

Hur används ordet kink

 • "I såväl WP-versionen som i den version som slutligen publicerades i tidskrift är den text som Pettersson-Lidbom hänvisar till borttagen och den allmänt vedertagna estimatorn regression discontinuity design som seminarietexten beskrev används inte heller i uppsatsen, då en annan estimator ( regression kink design ) visade sig vara mer lämplig för det statsbidragssystem som vi analyserar i uppsatsen."
 • "Åkaren Alex Hackel ska åka ner på räcket längs trapporna ner från Döbelns park mot Strandgatan vid Kyrkbron i Umeå, efter att först ha gjort en snurr i 270 grader upp på räcket som är en så kallad 4 kink."

Möjliga synonymer till kink

Relaterat till kink

missbelåtenhet

klagan

retlighet

ljudupprepning

känslosamhet

Diskussion om ordet kink

kink

kinks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet kink har 5 betydelser

 • Inom sex
 • Inom sjöfart
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom generell
 • Inom medicin
sex
sjöfart
amerikansk engelska
generell
medicin

Vad betyder kink inom sex ?

a person with unusual sexual tastes

Översättningar (inom sex)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet kink inom sjöfart

a sharp bend in a line produced when a line having a loop is pulled tight

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till kink (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till kink (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet kink inom amerikansk engelska

an eccentric idea

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till kink (inom amerikansk engelska)

Ordet kink inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till kink (inom generell)

Ordet kink inom medicin

a painful muscle spasm especially in the neck or back

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till kink (inom medicin)

Diskussion om ordet kink

kink

kink
kinked
kinked
Verb

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till kink (inom medicin)

Ordet kink har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom matematik
 • Inom sjöfart
vardagligt
generell
matematik
sjöfart

Ordet kink inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till kink (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till kink (inom vardagligt)

Ordet kink inom generell

put a kink in

Översättningar (inom generell)

Ordet kink inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till kink (inom matematik)

Möjliga synonymer till kink (inom matematik)

Ordet kink inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Diskussion om ordet kink