riddle

riddle
riddled
riddled
Verb

Översättningar

Synonymer till riddle

Hur används ordet riddle

  • "The bullets riddled his body"

Ordet riddle har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom film
vardagligt
generell
film

Ordet riddle inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till riddle (inom vardagligt)

Ordet riddle inom generell

pierce many times

set a riddle

speak in riddles

explain a riddle

Ordet riddle inom film

separate with a riddle, as grain from chaff

Synonymer till riddle (inom film)

Diskussion om ordet riddle

riddle

riddles
Substantiv

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till riddle (inom film)

Ordet riddle har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
sjöfart
vardagligt
generell

Ordet riddle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till riddle (inom sjöfart)

Ordet riddle inom vardagligt

a difficult problem

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till riddle (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till riddle (inom vardagligt)

Ordet riddle inom generell

a coarse sieve (as for gravel)

Diskussion om ordet riddle