guess

guess
guessed
guessed
Verb

Översättningar

Hur används ordet guess

  • "she guessed my age"
  • "I guess so"
  • "I guess you are heading to Dublin"

Ordet guess har 4 betydelser

  • Inom formell stil
  • Inom spel
  • Inom matematik
  • Inom amerikansk engelska
formell stil
spel
matematik
amerikansk engelska

Vad betyder guess inom formell stil ?

a conclusion based on insufficient information

Översättningar

Synonymer till guess

Möjliga synonymer till guess

Ordet guess inom spel

out forward, of a guess

Synonymer till guess

Ordet guess inom matematik

Synonymer till guess

Möjliga synonymer till guess

Ordet guess inom amerikansk engelska

guess correctly; solve by guessing

Översättningar

Svenska

Synonymer till guess

Möjliga synonymer till guess

guess

guesses
Substantiv

Översättningar

Ordet guess har 3 betydelser

  • Inom formell stil
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ålderdomlig
formell stil
ALLMÄNT
ålderdomlig

Vad betyder guess inom formell stil ?

an estimate based on little or no information

Översättningar

Synonymer till guess

Möjliga synonymer till guess

Ordet guess inom ALLMÄNT

a message expressing an opinion based on incomplete evidence

Översättningar

Synonymer till guess

Möjliga synonymer till guess

Ordet guess inom ålderdomlig

Översättningar

Synonymer till guess

Möjliga synonymer till guess