supposition

suppositions
Substantiv

Översättningar

Ordet supposition har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom formell stil
  • Inom formell stil
juridik
formell stil
formell stil

Ordet supposition inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till supposition (inom juridik)

Möjliga synonymer till supposition (inom juridik)

Ordet supposition inom formell stil

the cognitive process of supposing

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till supposition (inom formell stil)

Möjliga synonymer till supposition (inom formell stil)

Ordet supposition inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Svenska

Synonymer till supposition (inom formell stil)

Diskussion om ordet supposition