presumtion

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till presumtion

Hur används ordet presumtion

  • "Rätten konstaterar i sin dom att det finns en ” mycket stark presumtion för att bestämma påföljden till fängelse ”."
  • "Tingsrätten skriver i sin dom att våld mot tjänsteman är ett brott som har en ” presumtion för fängelse ” och att det måste finnas särskilda skäl för att den dömde inte ska bli frihetsberövad."
  • "– Är du ansvarig utgivare finns det ett starkt presumtion att du har ansvar för det som publiceras, säger åklagaren Jonas Lövström."
  • "– Det finns en presumtion för att analysresultatet är korrekt."
  • "Dopingnämnden har i sin prövning kommit fram till att Jenny Fransson inte har motbevisat denna presumtion."
  • "Utifrån det allvarliga brottet finns det presumtion för att mannen ska häktas, säger Marie Andersson."

Möjliga synonymer till presumtion

Relaterat till presumtion

antagande

förhoppning

sannolikhet

Diskussion om ordet presumtion